<div class="yt-alert yt-alert-error yt-alert-player yt-rounded "><img src="//s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gif" class="icon master-sprite" alt="Ikona výstrahy"><div class="yt-alert-content"> K přehrání tohoto videa potřebujete přehrávač Adobe Flash Player. <br> <a href="http://get.adobe.com/flashplayer/">Stáhněte si ho z webu společnosti Adobe.</a> </div></div>

 

Přihlášení firemní sekce:

Přihlášení do systému:

Firma:

Jméno:

Heslo:

 

 

 

 

POŽÁRNÍ OCHRANA

 

Služby
 

Poskytování služeb a poradenství v oblasti požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění zákona č.225/2017 Sb. a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

 • Posouzení požárního nebezpečí a stanovení podmínek požární bezpečnosti provozovaných činností.

 • Kontrola dodržování platných předpisů o požární ochraně.

 • Provádění odborné přípravy a školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců.

 • Zpracování a vedení dokumentace požární ochrany.

 

• Školení


Školení o požární ochraně a odborná příprava zaměstnanců dle požadavků vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. a v souladu s tematickým plánem a časovým rozvrhem školení popřípadě odborné přípravy školení zaměstnanců o požární ochraně školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek odborná příprava preventistů požární ochrany


• Audity


Provádění jednotlivých kontrol o dodržování předpisů o požární ochraně v souladu s dokumentací požární ochrany (např. posouzení požárního nebezpečí, organizace zabezpečení požární ochrany,
požární řád a jiné).
 

• Dokumentace


Dokumentaci požární ochrany u právnických osob a podnikajících fyzických osob tvoří:

 • kategorizace pracovišť z hlediska požárního rizika,

 • směrnice pro zajištění PO

 • osnova školení zaměstnanců o PO

 • osnova školení vedoucích zaměstnanců o PO

 • požární řád pracovišť

 • požární poplachové směrnice

 • požární evakuační plán textově i graficky

 • řád ohlašovny požáru

 • preventivní požární hlídky - školení

 • odborná příprava preventivní požární hlídky

 • ostatní dokumentace ve vztahu k požární bezpečnosti objektů a pracovišť, dále na přání k prováděným činnostem


Posouzení požárního nebezpečí může určit, že některé druhy dokumentace právnická osoba a podnikající fyzická osoba nezpracovává.
 

 • Účast při provádění cvičných požárních poplachů

 • Odborné metodické řízení činnosti pracovníků pověřených plněním úkolů na úseku požární ochrany
   

 

               

 

Copyright © 2018 MP-ORYGGI s.r.o.