<div class="yt-alert yt-alert-error yt-alert-player yt-rounded "><img src="//s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gif" class="icon master-sprite" alt="Ikona výstrahy"><div class="yt-alert-content"> K přehrání tohoto videa potřebujete přehrávač Adobe Flash Player. <br> <a href="http://get.adobe.com/flashplayer/">Stáhněte si ho z webu společnosti Adobe.</a> </div></div>

 

O FIRMĚ

 

Firma se zabývá odborným poradenstvím v oboru bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci (BOZP), hygieny práce (HP) a prevence v požární ochraně (PO)
Činnosti poradenství a služeb byly zahájeny již v roce 1992 jako bezpečnostní technik, v současné době - odborně způsobilá osoba ve vyjmenovaných oborech
 

Naše odborné a specializované služby poskytujeme převážně dlouhodobě, na základě smlouvy o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, nebo na základě smlouvy o dílo jednorázově, popřípadě na základě smlouvy o kontrolní činnosti, či jiné dohody nebo objednávky.
Před uzavřením smlouvy o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce je u zájemce proveden výchozí audit, na jehož základě je písemně zpracována konkrétní, podrobně specifikovaná nabídka.

Stanovení cen za poskytnuté služby:
Po vstupním jednání se zákazníkem je po provedení vstupního auditu navrženo konkrétní řešení na míru dle rozsahu prováděných činností u zákazníka. Služby je možné dle vzájemné dohody provádět na základě tzv. Příkazní smlouvy se stanoveným měsíčním paušálem nebo jednorázovými platbami dle provedeného výkonu.
 

U zákazníků, kteří chtějí využít nabízené služby jednorázově (např. provedení školení zaměstnanců, vyšetření pracovního úrazu apod.) jsou ceny stanoveny smluvně na základě osobního jednání dle rozsahu a náročnosti zakázky.

Posouzení požárního nebezpečí může určit, že některé druhy dokumentace právnická osoba a podnikající fyzická osoba nezpracovává.

 

               

 

Copyright © 2018 MP-ORYGGI s.r.o.